Leer je streektaal schrijven

Dwingeloo - Streektaaldocent Ans Klok uit Dwingeloo houdt in nauwe samenwerking met het Huus van de Taol in Beilen de cursus Speulen mit spellen, een spellingcursus Drents. Het gaat hier vooral om de schrijfwijze van de streektaal zoals die in Zuidwest-Drenthe gesproken wordt. Maar als er belangstelling voor is, kan ook het Zuidoost-Drents aan de orde komen. De cursus is bedoeld voor zowel beginners als gevorderden, voor jongeren en ouderen, voor oud-Drenten en nieuw-Drenten. In vijf avonden leer je de algemene spelling, het samentrekken van woorden, verkleinwoorden en werkwoord-vervoegingen. De cursus wordt gegeven in het Drents. Dat is voor nieuw-Drenten vooral de eerste vijf minuten lastig, daarna is het vanzelfsprekend.

De cursusavonden zijn voorlopig vastgesteld op 5, 12, 19 en 26 november en 3 december. De cursus kost € 40,00, dit is inclusief het cursusboek en een spellingboekje. Mensen die meer willen weten, of zich op willen geven, kunnen bellen met (0521) 592468.