College De Wolden maakt zich sterk voor goede ziekenhuiszorg

Zuidwolde - De ziekenhuiszorg in Hoogeveen staat onder druk. Onlangs kondigde Treant aan dat klinische verloskunde en kindergeneeskunde verdwijnen uit Bethesda. Bij het college van B en W ontstaat steeds meer de indruk dat Treant eerder uit is op verdere afbouw van de basisvoorzieningen dan op het behouden van goede ziekenhuiszorg voor deze regio.

Het college van B&W heeft daarom besloten de gesprekken met Treant op te schorten. Wethouder Erwin Slomp van Hoogeveen: ‘We krijgen het gevoel dat we anders meegezogen worden in de koers die Treant vaart, waarbij ze Bethesda lijken af te schrijven. We kunnen en willen dat niet laten gebeuren en we willen er zeker niet mede verantwoordelijk voor zijn. We roepen zorgverzekeraar Zilveren Kruis met klem op om haar verantwoordelijkheid te nemen en haar regierol op te pakken om te zorgen voor goede en bereikbare ziekenhuiszorg voor alle mensen in de regio. Die goede zorg vanuit Bethesda voor onze inwoners staat namelijk op het spel en dat mag niet gebeuren.’

De eventuele sluiting van de klinische verloskunde en kindergeneeskunde heeft grote gevolgen voor kwetsbare zwangere vrouwen in de regio Hoogeveen. Samen met de verloskundigen onderzoekt de gemeente de juridische mogelijkheden om bezwaar te maken tegen dit voorgenomen besluit.

Verantwoordelijkheid nemen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de grootste verzekeraar in deze regio, moet haar klanten volledige en volwaardige zorg bieden. De gemeente verlangt van de zorgverzekeraar dan ook de regie te nemen om dit te kunnen blijven garanderen. Wethouder Jan van ’t Zand van gemeente De Wolden: ‘Voor onze inwoners is Bethesda net zo goed de plek van nabije zorg. Het zou een enorm gemis zijn wanneer onze inwoners veel verder zouden moeten reizen voor adequate medische zorg. Om maar niet te spreken van spoedeisende hulp. Wij willen die zorg in onze nabijheid houden.’