Stormhout ruimen voor letterzetter een plaag wordt

Frederiksoord - Tijdens de storm van begin 2018 zijn op meerdere plekken in het bos van de Maatschappij van Weldadigheid bomen omgewaaid. De bomen die hinder of acuut gevaar veroorzaakten zijn in de eerste dagen opgeruimd. De rest van het stormhout wordt op korte termijn opgeruimd. Onder leiding van Bosgroep Noord-Oost Nederland voert Rondhouthandel Talen uit Staphorst de werkzaamheden uit.

Van de overige bomen was het de planning om deze ruim na het broedseizoen op te ruimen. Echter tijdens een veldcontrole van het stormhout is geconstateerd dat op verschillende locaties in zowel fijnspar als sitkaspar de kever letterzetter (Ips typographus) aanwezig is. Deze letterzetter kan zich met name in erg droge periodes explosief ontwikkelen. De kevers bevinden zich nu nog als larve onder de schors en vliegen normaliter eind juli, begin augustus uit. Om te voorkomen dat de letterzetter zich kan ontwikkelen tot een plaag, waarbij grote aantallen fijnsparren kunnen worden aangetast en als gevolg daarvan afsterven, wordt het stormhout op korte termijn geruimd.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het werkgebied gecontroleerd op de aanwezigheid van te beschermen flora of fauna. Dode bomen waar geen schors meer om heen zit, kan de letterzetter niet gebruiken als broedplaats en deze blijven staan voor insecten en vogels als bijvoorbeeld de Specht.