Buurtbemiddeling Westerveld gaat van start

Havelte - Buurtbemiddeling Westerveld gaat met ingang van 1 januari van start. Hiervoor is op donderdag 29 november een convenant getekend door de samenwerkende partijen; Actium, Welzijn MensenWerk, Gemeente Westerveld en de Politie. Zij zijn de instanties waar aanmeldingen van (buren)overlast veelal in eerste instantie gemeld worden.

Buurtbemiddeling

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Dit kan het veiligheidsgevoel van inwoners aantasten. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Twee derde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond. In 300 gemeenten in Nederland is buurtbemiddeling inmiddels beschikbaar.

Leefbaarheid

Buurtbemiddeling is een goed voorbeeld van burgerparticipatie. Getrainde bemiddelaars helpen ruziënde buren om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De methode werkt het best in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. Bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, ruzie over erfscheidingen of overlast door kinderen. Buurtbemiddeling draagt zo bij aan veiligheid, sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk.

Wilt u meer informatie over Buurtbemiddeling Westerveld? Neem dan contact op met Henk van de Meer, sociaal werker/ coördinator Buurtbemiddeling (Welzijn MensenWerk): (06) 30441876 of h.vd.meer@welzijnmw.nl.