Vervuilde grond bij woonboerderij in Lhee of niet?

Den Haag / Lhee - De Raad van State gaat beoordelen of een gemeentelijk onderzoek naar aangevoerde grond bij een woonboerderij in Lhee deugt. Omwonenden klaagden vandaag bij de Raad over de afwijzing van de gemeente Westerveld om de grond nader te gaan onderzoeken.

Verontreinigd

Volgens de omwonenden is de grond mogelijk verontreinigd. Het gevaar bestaat dat die vervuiling via het grondwater doorsijpelt naar hun perceel. De omvorming van de naastgelegen boerderij naar een woonboerderij heeft al tot een hele reeks rechtszaken geleid. De Raad van State besliste de laatste keer dat de verbouwing van de boerderij en de ophoging van het perceel met grond is toegestaan.

Maar nu komt dus het probleem van de mogelijk vervuilde grond weer aan de orde. Daarmee ontstaat een nieuw hoofdstuk in het al jaren slepende geschil tussen de buren. Voor de ophoging van het perceel is volgens de klagende buren vele honderden kubieke meters grond gebruikt. Ze spreken van een heleboel vrachtwagentransporten die in oktober 2015 de grond aanvoerden.

Verzoek

De bezwaarmakers stapten dezelfde dag naar het gemeentehuis met het verzoek om in te grijpen. Maar dat gebeurde niet. Pas een week later ging een medewerker van de regionale uitvoeringsdienst namens de gemeente op onderzoek uit. Die constateerde niets verdachts aan de grond en daarmee was voor de gemeente de kous af.

Tijdens de zitting vandaag bij de Raad van State bleek dat er geen grondmonsters waren genomen om die verder te onderzoeken. Er was slechts gekeken naar grondverkleuringen. Die waren er niet en er was ook geen sprake van stank. Dat was voor de gemeente voldoende aanleiding om nader onderzoek af te wijzen.

Beoordeling

Het is nu aan de Raad van State om te beoordelen of er toch een nader onderzoek moet komen. Ook de raadsvoorzitter verbaasde zich over het ontbreken van bodemmonsters. Verder was het haar niet duidelijk hoeveel grond er is aangevoerd door vrachtwagens. Volgens de bezwaarmaker heel veel en volgens de gemeente weinig. En wat er is gebruikt voor het ophogen van het perceel is volgens de gemeente allemaal afkomstig van hetzelfde perceel.

De Raad doet over zes weken uitspraak.