Ludieke veiling tijdens openingsfeest ‘Hart voor Diever’

Diever - Het Dingspilhuus aan de Hoofdstraat gaat komend voorjaar onder de slopershamer. Afgelopen zaterdagmiddag om 16.30 uur werd in de Scholengemeenschap ‘Stad en Esch’ een ludieke veiling gehouden voor het openingsfeest van de nieuwe sportzaal en ontmoetingsruimte bij ‘Stad en Esch’ het ‘Nieuwe hart voor Diever’.

Vele inwoners van Diever waren zaterdagmiddag naar de scholengemeenschap ‘Stad en Esch’ gekomen om de vorderingen van de nieuwe ontmoetingsruimte en sportzaal te bekijken. Diever beschikt het komend jaar over een enorme ruimte om diverse activiteiten te organiseren. De oude sportzaal kan dan worden gebruikt voor culturele activiteiten. Verder was men in de gelegenheid de kavels te bekijken en noteren op welke kavel men een bod zou willen uitbrengen. De kavels kon men afgelopen week ook bekijken bij een tweetal winkels in Diever.

Om geld in te zamelen voor het openingsfeest in de maand april 2019 werd een ludieke veiling gehouden. Tijdens de veiling kon men bieden op leuke ‘kavels’ aangeboden door verenigingen, bedrijven, particulieren en overige betrokken particulieren. De kavels worden geveild door de enthousiaste veilingmeester Hans Ike. Echter de eerste twee kavels werden geveild door een zeer bekende Nederlander Sinterklaas, die toevallig zaterdagmiddag in Diever was aangekomen. Alfred Schoenmaker kon een volle aula met belangstellenden verwelkomen bij de ludieke veiling. Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat een dergelijke veiling in Nederland plaatsvindt. In totaal waren 124 kavels aangeboden.