Ludieke veiling voor groot openingsfeest

Diever - Wie wil weten wat burgemeester Rikus Jager zoal doet op een dag, heeft nu de kans. Wel moet daar geld voor op tafel komen, want het meeloopdagje met de burgemeester is een van de prijzen bij de ludieke veiling die zaterdag in Diever wordt gehouden.

De opbrengst van de veiling is bestemd voor het feest waarmee in april 2019 het nieuwe dorpshuis en sportzaal bij scholengemeenschap Stad & Esch in Diever in gebruik worden genomen. Stichting Hart voor Diever heeft de organisatie daarvan op zich genomen. Alfred Schoemaker, die namens Hart voor Diever het woord voert, heeft goede hoop dat de veiling meer dan 5000 euro opbrengt.

Maar liefst 124 kavels staan er op de lijst morgen. En dus ook een aantal ludieke kavels, zoals een jaar lidmaatschap van Schilderskring Diever, een concert op locatie van muziekvereniging Advendo en een huisconcert van popkoor Jicipop. En natuurlijk zijn er ook ‘gewone’ kavels, zoals een lang weekend in een stacaravan of huisje op een van de Waddeneilanden, een moderne fiets, een theaterbon voor vier personen voor een bezoek aan een Shakespearevoorstelling en een helikoptervlucht voor twee personen boven Diever.

Vorderingen

De bouw van de sportzaal vordert ondertussen. Het plafond is inmiddels geplaatst en de komende weken worden de werkzaamheden afgerond. De verwachting is dat de sportzaal voor de kerstvakantie klaar is voor gebruik. Daarmee zijn de werkzaamheden nog niet afgerond, want de oude sportzaal bij de school moet nog omgebouwd worden tot theaterzaal. Naar verwachting zijn die werkzaamheden eind februari ook afgerond. Daarnaast wordt een lokaal van de scholengemeenschap geschikt gemaakt voor gebruik door verenigingen uit Diever.

Rondkijken

Het openingsfeest van dorpshuis/sportzaal is gepland op 12, 13 en 14 april. Op het programma staat onder meer een dorpsrevue, een gratis clinic van sportclubs, een barbecue, een open kerkdienst en veel muziek. Levert de veiling zaterdag voldoende op, dan neemt stichting Hart voor Diever ook de bar in het nieuwe dorpshuis voor haar rekening. De nieuwbouw bij Stad & Esch vervangt het oude en versleten Dingspilhuus in Diever. De veiling die onder leiding staat van Hans Ike begint zaterdag om 16.30 uur en duurt zo’n twee uur. Inwoners van Diever die nieuwsgierig zijn naar de voortgang van de bouw van de sportzaal en de ontmoetingsruimte, zijn vanaf 14.00 uur welkom bij Stad & Esch.