Het college van Westerveld heeft besloten de tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties te verlagen

Havelte - Het college van Westerveld heeft besloten de tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties per 1 januari 2019 met 6% te verlagen. Op dit moment betalen sportverenigingen een bedrag inclusief btw. Door het wijzigen van het Sportbesluit mag de gemeente vanaf 2019 geen btw meer in rekening brengen.

De gemeente Westerveld heeft er daarom voor gekozen om per 1 januari 2019 het bestaande tarief, exclusief btw in rekening te brengen. Voor sportverenigingen betekent dit een verlaging van 6%. De verlaging past binnen het gemeentelijk beleid om sportbeoefening te stimuleren.

Wethouder Doeven: ‘Op dit moment betalen sportverenigingen een bedrag inclusief btw. De btw die de gemeente daardoor ontvangt, draagt zij af aan de belastingdienst. Het verschil is dat die afdracht vanaf 1 januari 2019 niet meer plaatsvindt. Deze verlaging van 6% komt dan ten goede aan de sportverenigingen.’