Werkgroep Zorg en Welzijn houdt Netwerkbijeenkomst in Diever

Diever - De Werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ van de Dorpsbelangen Diever houdt op dinsdag 27 november een netwerkbijeenkomst rond het thema: ‘Zorg en welzijn in Diever’. Dit thema vraagt steeds meer aandacht in lokale gemeenschappen, zo ook in Diever. Onder andere door beleidsveranderingen op het gebied van zorg en welzijn waardoor bewoners bijvoorbeeld langer zelfstandig moeten blijven wonen en leven in de eigen woning, buurt en wijk. Daarnaast is er ook in Diever sprake van een sterke vergrijzing.

Daarom is er een tijdelijk werkgroep opgestart vanuit Dorpsbelangen Diever. De SOBD (Stichting Ouderen Beleid Diever), Welzijn Mensenwerk en Icare zijn ook aangehaakt in deze werkgroep. Gezien de eerder geschetste maatschappelijke ontwikkelingen meent de werkgroep dat Diever hier een grote uitdaging heeft richting de toekomst. De werkgroep heeft ook geconstateerd dat er op het gebied van zorg en welzijn al heel veel gebeurt in Diever en ook dat er veel mensen actief zijn, zowel vrijwillig als professioneel.

Netwerkbijeenkomst

Echter, de werkgroep ziet ook dat er weinig wordt samengewerkt en dat er veel vragen leven rond het thema zorg en welzijn. Vandaar de netwerkbijeenkomst, waarvoor een groot aantal vrijwilligers en beroepskrachten die in Diever actief zijn op het terrein van zorg en welzijn zijn uitgenodigd. Voor de opzet en invulling van het programma zijn de afgelopen periode met een aantal organisaties uit Diever gesprekken gevoerd. Daaruit zijn een aantal concrete vragen verkregen, die beslist de moeite meer dan waard zijn om met ieders kennis en ervaringen te bespreken.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 27 november van 19.30 tot 21.30 uur in het Dingspilhuus, Hoofdstraat 88 in Diever. Na een korte kennismaking gaan de deelnemers met elkaar in kleine groepen in gesprek om wederzijdse inzichten uit te wisselen. Contactpersoon uit de werkgroep voor informatie en opgave: Henk van de Meer (Stichting Welzijn Mensenwerk) H.vd.meer@welzijnmw.nl of via de telefoon (06) 30441876.