Volle zaal tijdens Dikke Verhalen in Vledder

Vledder - Voorzitter Hendrik Dooren kon weer een volle zaal welkom heten om herinneringen op te halen tijdens Dikke Verhalen in Vledder op zondag 18 november, deze keer aan de Solweg. Gespreksleider Jaap Schipper, die zijn taak zoals gewoonlijk weer vol humor verrichtte, stelde de stamtafelgasten voor: Hillie de Wit en Freek Wiegman, halfbroer en -zus, die lang aan de Solweg hebben gewoond.

Het gesprek werd gestuurd door de fraaie foto’s, gepresenteerd door de webmaster van ’t Fledder Kerspel, Rien Krijnen. Zo werden achtereenvolgens foto’s getoond van het huis van de familie Wiegman door de jaren heen en van de familie zelf. Hillie herinnerde zich dat alles in de woonkeuken gebeurde. Niet alleen de huishoudelijke zaken, maar ook de schoenmakerij van een van haar ooms, die waarschijnlijk met de schoenmakerij is begonnen omdat hij als gevolg van een jachtongeluk gehandicapt was geraakt.

Schooltje in Boschoord

De volgende foto betrof de schoolwagen. Het inmiddels fraai gerestaureerde schooltje in Boschoord werd in 1932/1933 gesloten, waarna de kinderen uit Boschoord en Doldersum met een schoolwagen werden vervoerd. Het betrof 2 aan elkaar gelaste Fords, maar dan met paard ervoor in plaats van een motor. Tegenover het huis van de familie Wiegman was een woonwagenkamp gelegen. Markante figuren op het woonwagenkamp waren Roelofje de Vries, door iedereen Oelegie genoemd, en aanvankelijk kostganger, later echtgenoot Meindert Beun. Oelegie ging met een bakkie negotie langs de deuren. Haar eerste echtgenoot verdiende de kost met stoelenmatten en rietvlechtprodukten. Meindert werkte als los/vaste kracht bij boeren. Hij vond dat hij altijd te weinig betaald kreeg, maar zijn loon werd steevast omgezet in het café van Willem Bouwer en menigeen in de zaal wist zich te herinneren dat Meindert, op zich een aardige vriendelijke man, ergens zijn roes uitslapend werd aangetroffen.

Familie Kallenkote

Een trieste herinnering vormden de meisjes Georg, zigeuners die bij een razzia in de oorlog zijn opgepakt en vermoord in Birkenau. Een zoon van de familie is ontkomen omdat hij die nacht niet thuis was en vader en een zusje zijn gelukkig na de oorlog teruggekomen. Ook in latere jaren deden zigeuners het kamp aan. Tot de latere vaste bewoners behoorden ook de familie Kallenkote. Een boer uit Doldersum ging aardappels rooien maar miste een stuk. Kallenkote kwam langs en maakte een praatje. De boer bood hem een maaltje aardappels aan, maar Kallenkote bedankte: Die aardappels zijn niet te vreten! Hoe hij dat wist? Freek en Hillies vader had een kleine boerderij, maar zijn baan was eigenlijk jachtopziener op de Vledderhof bij de baron Van Vredenburch. Hij zou de naam Boslust hebben veranderd in Vledderhof. Het geheel was nogal verwaarloosd en toen Bartus Nijsingh zich met zijn 5 zonen als huurder aanbood, werd dat aanbod dankbaar aanvaard. Op voorspraak van de baron Van Vredenburch in Londen, hebben in de oorlog 2 gedropte geheim agenten met hulp van Nijsingh weten te ontkomen. Twee zoons, Jan en Arend hebben tot 1972 hun boerenbedrijf op Vledderhof voortgezet, waarna Aaldert Duiven de boerderij aanvankelijk heeft gepacht en later inclusief het landhuis heeft gekocht. Thans is het een bed and breakfast, in eigendom van de familie Hoetjes.

Grafheuvels

Langs de Solweg bevindt zich ook het Koelingsveld. Hier bevinden zich 2 grafheuvels, die in de jaren twintig van de vorige eeuw zijn afgegraven onder leiding van Van Geffen. Daarbij zijn vele urnen opgegraven die zich nu in het Drents Museum bevinden. Wat verder in de richting van Vledder is een ven gelegen, de Meeuwenkolonie. Veel mensen herinneren zich nog de grote hoeveelheden meeuwen die zich daar ophielden. In het kader van natuurbeheer zijn deze meeuwen echter verdreven, met name door het schudden van de eieren. De naam Solweg zou ook verklaard kunnen worden doordat het uitkomt op de sollen: ronde vennen met ondiep water.

Al met al levert de Solweg voldoende gespreksstof op voor een volgende bijeenkomst. Die is op zondag 10 maart. In de pauze heeft Tiemen Stuiver een schilderij van het dorp overhandigd aan Gert Veld, de voorzitter van ’t Fledderkerspel. Het schilderij is in bruikleen verstrekt en zal een plaats vinden in het nieuwe onderkomen van de historische vereniging in het Huis van Weldadigheid.