Opraekelen en historische kalender vallen bij de leden in de brievenbus.

Diever - De laatste ‘Opraekelen’ van dit jaar en de historische kalender vallen komende week bij de leden in de brievenbus. De kalender heeft betrekking op Berkenheuvel en is voorzien van historische foto’s. In ‘Opraekelen’ zit de 91-jarige Jan Grit op de praotstoel .

Jan Grit is geboren op ‘Het Hooge Haar’ achter in Lhee en woont nu aan de Kruisakkers in Diever. Verder een schitterende wandeling door Berkenheuvel. De redactie van ‘Opraekelen’ wist beslag te leggen op een schriftje waarin meester Hendrik Onstee, onder het synoniem ‘Zwerver’, uit Wateren in januari 1957 zijn opgedane ervaringen tijdens twee wandelingen beschrijft die hij door het Landgoed Berkenheuvel heeft gemaakt. Het geeft een goed beeld hoe het er in de vijftiger jaren van de vorige eeuw uitzag. De redactie heeft het verhaal bewerkt en geeft soms een enkele toelichting.

Knokploeg

Verder een interessant verhaal van Thijs Gerhardus Drupsteen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Thijs Gerhardus Druipsteen eerste ambtenaar ter secretarie, waarnemend secretaris-ontvanger, in dienst van de gemeente Diever. Hij was lid van zowel de knokploeg Diever als Meppel en was betrokken bij de illegale krant Trouw. Zijn schuilnaam was Max. Thijs Drupsteen zorgde er ook voor de dat alle persoons- en woonkaarten in vier ijzeren bakken worden afgevoerd.

Melkbussen

Bij Koster werden de bevolkings- en woonregister in drie melkbussen gestopt en begraven in de bossen van Berkeheuvel in de buurt van het onderduikershol. Na de bevrijding werden de melkbussen weer opgegraven. Twee werden teruggevonden en de derde bleef onvindbaar. Tot oktober van dit jaar. Ferdi Wolthuis uit Smilde heeft met zijn metaaldetector de derde melkbus teruggevonden. De melkbus met inhoud is door Ferdi Wolthuis geschonken aan het Drents Archief in Assen