Ouderenmishandeling is een onderschat probleem

Havelte - De afdeling FNV Senioren Zuidwest Drenthe/Noordwest Overijssel organiseerde op maandagmiddag 12 november een voorlichtingsbijeenkomst in De Veldkei in Havelte over ouderenmishandeling.

Else Nobel, voorlichtster van de ouderenbond PCOB hield een presentatie met filmpjes en PowerPoint. Naar schatting worden jaarlijks ongeveer 200.000 ouderen het slachtoffer van verschillende vormen van ouderenmishandeling.

Wat is ouderenmishandeling? Daarvan gaf zij verschillende voorbeelden. Dat kan zijn: lichamelijk; psychisch; verwaarlozing; financiële uitbuiting en seksueel misbruik. De helft van de daders zijn (klein)kinderen, een derde is de (ex)partner en de rest door andere familieleden, buren en anderen.

Na een pauze werd een filmpje vertoond hoe een kleinzoon zijn opa (mis)behandelde. Om het te geloven moet je het zien! In de praktijk komen schrijnende gevallen voor!

Elke provincie heeft een advies- en meldpunt, huiselijk geweld en kindermishandeling. Steunpunt Huiselijk Geweld: (0900) 1 262 626. Zie voor verdere informatie www.vooreenveiligthuis.nl.