Netwerkbijeenkomst brengt vrijwilligers samen

Havelte - Vrijwilligers en beroepskrachten die in Havelte werkzaam zijn in de zorg en het welzijnswerk konden 17 oktober een netwerkbijeenkomst bijwonen in De Veldkei. Veel deelnemers waardeerden dit initiatief en vonden het erg plezierig om nieuwe mensen te leren kennen.

‘Meedoen in Havelte’ was het motto dat een Werkgroep van de Dorpsgemeenschap Havelte aan deze bijeenkomst gaf. Aanleiding was het door de overheden ingezette beleid om mensen langer zelfstandig, actief en betrokken te houden bij het wonen en leven in de eigen woning en buurt.

De bijeenkomst begon met soep en een broodje. Daarna volgde een kennismakingsronde en vertelde Abe Brouwer over zijn sociale initiatieven. De deelnemers wisselden daarna in kleinere groepen allerlei inzichten, ideeën, vragen en knelpunten uit. Dit gebeurde aan de hand van stellingen die diverse organisaties als uitdaging en knelpunt hadden ingebracht. Zo vertelde een vereniging dat zij graag maatschappelijk actief wil worden en vroeg naar ideeën daarvoor. Iemand wilde graag weten met wie er zinvol samengewerkt kan worden, een ander hoe beter naar elkaar doorverwezen kan worden. Zo kwamen veel mooie ideeën op tafel en werden bijzondere ervaringen uitgewisseld. Veel deelnemers zeiden dat ze dit initiatief waardeerden en vonden het erg plezierig om weer nieuwe mensen te leren kennen

De Werkgroep gaat de deelnemers binnenkort informeren over alle uitkomsten van de avond en komt dan ook met een voorstel hoe en waaraan een mogelijk vervolg gegeven kan worden. Een volgende netwerkbijeenkomst ligt dus in het verschiet.