AED netwerk in Havelte blijft groeien

Havelte - Inwoners van Havelte werden een poos geleden door middel van een huis aan huis brief gevraagd om een financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf van een nieuwe AED voor het plaatselijke Reanimatienetwerk. Het bestuur van de Stichting Reanimatienetwerk Havelte is aangenaam verrast door de positieve reacties.

Directe giften en de opbrengst van de Rabo Clubactie hebben de aanschaf van een nieuwe AED mogelijk gemaakt. Inmiddels is die AED geplaatst in de Nieuwe Meerkamp en aangemeld bij HartslagNU. Een particulier initiatief zorgde ook nog voor een nieuwe AED in het dorp en door een anonieme gift, aangevuld met een donatie uit het Ondernemersfonds Westerveld, wordt het binnenkort mogelijk om rond de plekken waar veel mensen komen ook een AED te plaatsen. Op die manier zijn er in Havelte in de kern 14 AED’s beschikbaar en 2 in het buitengebied (Veendijk en bij de kazerne).

Het bestuur van de stichting wijst erop dat het hebben van veel AED’s in het dorp fantastisch is, maar dat het nog veel belangrijker is dat mensen kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen. Gelukkig is het aantal mensen in Havelte dat meedoet aan het reanimatienetwerk groeiende.

Meld je aan

Hoe meer mensen meedoen, hoe beter. Voor aanmelding en/of inlichtingen aednetwerkhavelte@kpnmail.nl