Slipjacht Havelte gaat niet door

Havelte - De traditionele slipjacht in Havelte, die al 45 jaar op de laatste zaterdag van oktober plaatsvindt, zal dit jaar niet doorgaan. De Jachtvereniging Soestdijk heeft in nauw overleg met het plaatselijke slipjachtcomité besloten de jacht af te blazen. De reden hiervoor is dat door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten geen medewerking meer wordt verleend voor het gebruik van hun terreinen. Hierdoor is het volgens de organisatie niet meer mogelijk om nog een acceptabele representatieve route uit te zetten.

Havelte West

Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verwijzen naar het militair oefenterrein in Havelte West als locatie maar volgens slipjachtcomité Havelte is dit geen optie: ‘De slipjacht is een prachtig schouwspel en trekt altijd veel publiek, terwijl dat in Havelte West niet het geval zal zijn. Dit is in het verleden al eens gebleken’.

Er wordt nog gekeken of er op een ander tijdstip en op een andere plaats alsnog een alternatieve jacht kan worden georganiseerd.