Predikanten echtpaar gaat met emeritaat

Dwingeloo - ‘We gaan met pijn in het hart en veel deemoed Dwingeloo verlaten,’ zeggen Froukje en Bé Damman. Froukje heeft zondag 9 september na 19 jaar op de kansel in de St. Pancratiuskerk in Diever gestaan te hebben haar laatste preek gehouden. ‘De receptie die ik kreeg aangeboden was geweldig, bevatte veel toespraken en er heerste een hartelijke sfeer’, blikt Froukje terug. Echtgenoot Bé heeft dit afgelopen zondag na zijn laatste dienst in de St. Nicolaaskerk, tijdens een receptie in Hotel de Brink beleefd.

Op de vraag hoe het echtpaar in Dwingeloo terecht is gekomen, vertelt Bé het volgende. ‘Berkenwoude, een plaatsje onder Gouda, was mijn eerste gemeente. Destijds bestond een commissie van beroep, waar alle afstudeerde predikanten geboekt stonden, dus ik ook. In 1989 kwamen twee groepen mensen uit de kerkenraad van Dwingeloo, om naar mijn preek te luisteren en kennis te maken. Dit beviel dusdanig dat ik gevraagd werd predikant in Dwingeloo te worden en dat is dus gebeurd. En zo kwamen we met onze drie jonge kinderen in Dwingeloo terecht. Tien jaar later werd de plaats in Diever vacant en werd Froukje daar dominee.’

‘Het afscheid nemen is een dubbel gevoel, we hebben het hier altijd geweldig gevonden. Je gaat toch de mensen missen, waar je altijd prima mee hebt gewerkt en die je hebt bezocht. Daarom wilden we ook in de buurt blijven wonen en hebben we gekozen voor Assen.’ ‘Toch geeft het een onbestemd gevoel om na dertig jaar het wel en wee met de gemeente te hebben meegemaakt te vertrekken. We zullen het best wel missen.’

Per 1 oktober heeft Dwingeloo een tijdelijke predikant. Op part-time basis ook een kerkelijk begeleider voor de diverse bezoeken. Het is uiteraard de bedoeling dat Dwingeloo en Diever gaan samenwerken.

Receptie

Afgelopen zondag werd na de kerkdienst, die ook in het teken van de laatste preek in Dwingeloo stond, een afscheidsreceptie gehouden. Iedereen kon van Bé en Froukje afscheid nemen. ‘Er waren ontzettend veel mensen. Het was heel leuk, buitengewoon hartverwarmend. UDI heeft gespeeld, de kerkenraad trad op met een cabaret en er waren vele toespraken. Het was emotioneel. Ook de vele cadeaus en bloemstukken maakten het afscheid compleet,’ zegt Bé Damman, die er de dag daarna nog van onder de indruk was.

‘Nu moeten we flink aan het werk, want 25 oktober gaan we verhuizen,’ sluiten Bé en Froukje af.