Heluto toont maatschappelijke betrokkenheid

Diever - Aan de buitenmuur bij Heluto Installatietechniek in Diever hangt sinds kort een AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze is in een speciale buitenkast geplaatst, waardoor de AED ook voor buurtbewoners beschikbaar is en zo dus een maatschappelijke functie krijgt.

Al voor de zomer werd de beslissing bij Heluto genomen om tot aanschaf van een AED over te gaan. ‘Insteek was meteen om de buurt deelgenoot te maken van onze aanschaf. We hebben contact gezocht met de plaatselijke EHBO-vereniging Diever om zo een goede keuze te kunnen maken voor wat betreft het type AED’, aldus André Sok van Heluto Diever. De AED is inmiddels aangemeld bij HartslagNu, het landelijke platform voor burgerhulpverlening bij een hartstilstand. Alle vrijwilligers die aangesloten zijn bij dit platform hebben nu de mogelijkheid om, indien nodig, gebruik te maken van de AED.

In navolging van deze aanschaf hebben dertien medewerkers van Heluto in september een training reanimatie (BLS) en AED gevolgd onder leiding van de EHBO-vereniging Diever. Alle cursisten hebben de training met goed gevolg afgesloten. De dekking in de regio is hierdoor behoorlijk toegenomen.

De EHBO-vereniging Diever is uiteraard zeer content met de aanschaf van een AED door Heluto. Rikus de Weerd van de EHBO-vereniging Diever: ‘Wij zijn Heluto zeer erkentelijk. Als elke seconde telt is het fijn dat er bedrijven zoals Heluto zijn die hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.’

www.hartslagnu.nl