Gemengd Koor Intermezzo viert feest

Dwingeloo - Het Gemengd Koor Intermezzo geeft in verband met het 25-jarig bestaan een gratis jubileumconcert op 4 november van 15.00 tot 16.30 uur in de Siepelkerk. Het koor telt twintig leden.

Om iedereen die van zingen houdt de gelegenheid te geven hieraan deel te nemen, is het de bedoeling een projectkoor te starten, geschikt voor jong en oud. Wie het leuk lijkt hiervan deel uit te maken, kan meedoen aan de repetities die op donderdagavond 11 en 18 oktober van 19.30 tot 20.15 uur in het Cultureel Centrum Over Entinghe worden gehouden. Met de koorleden worden dan drie liederen ingestudeerd, het repertoire varieert van populair tot klassiek. Zij kunnen dan op 4 november ook deelnemen aan het jubileumconcert.

Opgave voor deelname aan het projectkoor: faj.schrijvers@planet.nl.