Een goed gesprek houden met elkaar

Wilhelminaoord - De interkerkelijke contactcommissie nodigt iedereen uit voor de jaarlijkse oecumenische startdienst op zondag 23 september om 10.00 uur in de RK kerk te Wilhelminaoord. Het thema is ‘Een goed gesprek’.

In dit thema wordt uitgedrukt dat mensen soms behoefte hebben aan een goed gesprek, waarbij de ander echt luistert. Wanneer heeft men dat in deze tijd? En met wie? In deze viering is er ook een moment om kerkburen eens beter te leren kennen.

De viering worden opgeluisterd door het gezamenlijk optreden van het mannenkoor uit Vledder onder leiding van Dirigent Jan Pranger. Liszy Hoeijmakers (RK) en dominee Marianne Gaastra (PKN) leiden de dienst. Na de viering is er gelegenheid om (nader) met elkaar kennis te maken en samen koffie te drinken.

De collecte is voor Duofietsen. Deze organisatie zorgt ervoor dat mensen meegenomen worden op de fiets, even naar buiten. Onderweg zijn er soms waardevolle gesprekken met de duofietsers, allen vrijwilligers. Zowel voor dit project als voor de kosten die verbonden zijn aan de viering, wordt een collecte worden gehouden

De kerken in Vledder en Nijensleek zijn op deze zondag gesloten.