Onttrekkingsverbod in Paardeweide en Veendijk

Nijeveen - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft een verbod ingesteld op het onttrekken van oppervlaktewater in Nijeveen-Kolderveen en Paardeweide-Veendijk.

Er mag hier geen water uit sloten, weteringen, beken en kanalen worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers, weilanden en tuinen.

Het verbod is ingesteld vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte.

Doel van het verbod is om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende voorraad te houden voor de warme en droge periode die nog wordt verwacht. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd en is niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden.

Water warmt op

Door de lage waterstanden kan er schade optreden aan oevers en kaden. Daarnaast is er kans op verslechtering van de waterkwaliteit. Door de hoge buitentemperatuur warmt ook het water op. Hierdoor bevat het minder zuurstof en kan er bijvoorbeeld vissterfte optreden. Handhavers van het waterschap zien toe op het verbod.

Zodra de omstandigheden het toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.wdodelta.nl, social media en www.officielebekendmakingen.nl.

Er is een tijdelijk telefoonnummer in het leven geroepen voor vragen: 085 7733389.