Uitbreiding gaswinning bij Eesveen houdt gemeente bezig

Diever - Minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het winningsplan Eesveen. Dit betekent dat Vermilion tot en met 2027 630 miljoen kuub gas mag winnen. Dit totaal staat gelijk aan het gemiddelde jaarlijkse gasverbruik van ongeveer 450.000 Nederlandse huishoudens.

Het college van Westerveld is zeer verbaasd over het besluit van verlening en uitbreiding van gaswinning bij Eesveen. Wethouder De Jong: ‘Eerder diende de gemeente Westerveld al een kritische zienswijze voor dit plan in waarin werd aangedrongen op een goede nulmeting, duidelijke schadeafhandeling en betere informatievoorziening voor onze inwoners.

Ook zijn vragen gesteld over het effect van de velden onderling in samenhang met andere mijnbouwactiviteiten. Het instemmingsbesluit dat nu ter inzage ligt, voldoet wat ons betreft niet aan deze voorwaarden. De enige voorwaarde die Vermillion opgelegd krijgt, is het doen van een bouwkundige nulmeting. We gaan uitzoeken wat mogelijk is om dit instemmingsbesluit niet in werking te laten treden, zodat het tweede veld bij Eesveen nog niet gewonnen kan worden.’

Inzage in vakantieperiode

Het instemmingsbesluit die de verlenging en uitbreiding van gaswinning bij Eesveen mogelijk maakt ligt ter inzage. ‘De timing van inzage is zeer ongelukkig in verband met de vakantieperiode’, aldus wethouder De Jong.

Het instemmingsbesluit is een actualisatie op een bestaand winningsplan. Dit plan laat voor een nieuwe periode, meer intensieve en uitgebreide winning toe.

De actiegroep ‘Geen Opschudding.. Gaswinning Eesveen’ vindt het besluit van minister Wiebes ‘een domper en erg treurig gezien de puinhopen die gaswinning achterlaat in de gebieden. Voor de zogenaamde kleine velden is er niets geregeld. Er is geen spaarpot met geld bij eventuele schade, je moet als inwoner zelf bewijzen dat de schade door mijnbouw komt en er is geen bouwkundig vooropname (zgn 0-meting) van je huis. Of dit er komt op korte termijn is voor ons een vraag. Bij schade kun je nu alleen het mijbouwbedrijf aanspraken, Vermillion.’

De actiegroep raadt tegenstanders aan om gebruik te maken van de rechtsbijstandverzekering. Zelf heeft de groep al connecties met Univé en Interpolis. Een andere optie is om buro Rechtshulp te vragen. ‘Heb je nu nog geen tijd en denk jed atj e de termijn van 22 augutsu niet gaat halen, stel dan een ‘pro forma beroep’ in.’