Op zoek naar geheimzinnige nachtzwaluw

Rond de geheimzinnnige nachtzwaluw bestaan allerlei volksverhalen en mythen, die helaas geen van alle positieve eigenschappen aan de vogel toedichten. Dit heeft ongetwijfeld te maken met zijn mysterieuze leven: overdag zie je hem niet of zelden en 's nachts produceert hij vreemde geluiden op eenzame heidevelden, omringd door dichte bossen.

Wie meer wil weten over de nachtzwaluw kan op vrijdagavond 8 juni mee met een excursie van IVN Noordwest-Overijssel en KNNV De Noordwesthoek naar het Drents-Friese Wold bij Wateren. Onder leiding van een ervaren gids gaan de deelnemers op zoek naar deze geheimzinnige en zeldzame nachtvogel.

Als het een zoele en windstille avond is, is de kans het grootst hem al baltsend tegen te komen. Nachtzwaluwen zijn echte nachtbrakers die meestal pas tussen tien en elf uur, dus als het echt helemaal donker is, beginnen te zingen. Rond die tijd is het niet onmogelijk dat er ook houtsnippen, uilen en vossen worden gehoord. In het gebied komen veel teken voor. Een lange broek met de broekspijpen in de sokken biedt de beste bescherming.

De excursie op vrijdag 8 juni duurt van 21.00 tot 23.30 uur. Vertrek: Om 21.00 uur vanaf het grote parkeerterrein (P&R) aan de noordzijde van NS-station Steenwijk (ingang Eesveenseweg 3, 8332 JA Steenwijk) of om 21.30 uur op de kruising Wateren-Waterse veld, 8438 Wateren. Vanaf hier wordt gezamenlijk gereden naar een parkeerplaats diep in het bos. Deelname is gratis.

Voor meer informatie: Belinda Kater, belinda.kater@hotmail.com.