Darp herdenkt en viert wederopbouw van dorp

De Dorpsgemeenschap Darp-Havelterberg-Busselte heeft het initiatief genomen om de wederopbouw van het Nieuwe Darp, nu zeventig jaar geleden, te herdenken en te vieren.

Er worden diverse, bijzondere activiteiten georganiseerd om de wederopbouw te vieren. Een werkgroep is al een tijd bezig om de geschiedenis van de bewoning, de afbraak van het Oude Darp en de wederopbouw van het Nieuwe Darp door middel van enkele thema’s op papier te zetten. Een publicatie hierover wordt in de eerste week van juni huis aan huis verspreid onder de inwoners van Darp, Havelterberg en ook Busselte.

Darp in beeld

Tevens wordt het oude en huidige Darp in beeld gebracht door middel van een aantal foto’s onder de noemer Darp in Beeld. In de eerste week van juni zijn deze te bewonderen in het dorpshuis De Stobbe. In overleg met de school worden ook de kinderen van de bovenbouw betrokken bij de wederopbouw van hun dorp.

Presentatie

De presentatie van de publicatie en de foto-expositie vinden plaats op een feestelijke bijeenkomst voor de inwoners van Darp in De Stobbe op zaterdagmiddag 2 juni. Iedereen is welkom.