Veel belangstelling voor keukentafelgespreken.

Meppel - De keukentafelgesprekken in De Plataan in Meppel, georganiseerd door FNV Zuidwest Drenthe/Noordwest Overijssel op 28 november konden rekenen op veel belangstelling.

Nadat de voorzitter van Lokaal FNV ZW Drenthe/NW Overijssel, Jan Gelderloos, de bezoekers, de toneelclub uit Westerveld en de dames Jaschka Wassens (WMO Consulent) en Sonja Zuur (FNV) van harte welkom heeft geheten geeft hij het woord aan de toneelclub uit Westerveld.

Humoristisch

In het eerste optreden liet de toneelclub zien hoe het niet moest, waarbij ook Jaschka Wassens aan tafel zat. Na een korte onderbreking werd tijdens het tweede optreden laten zien hoe het wel moest. Dit werd op een zeer humoristisch manier gebracht.

De clientondersteuner heeft een belangrijke rol bij het keukentafelgesprek. Het sociale netwerk is zeer belangrijk voor de zorgaanvrager. Voor 2018 geldt nog een eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen. Vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor iedereen gelijk, namelijk €17,50 per 4 weken ongeacht het inkomen van de zorgaanvrager. Voor het vervoer kan een beroep gedaan worden op een algemene voorziening.

Beschikking

Voor iedere hulpaanvraag wordt een ontvangstbevestiging gezonden. In deze ontvangstbevestiging wordt het een en ander verduidelijkt. Zodra de WMO-consulent het verslag klaar heeft en beide partijen deze heeft ondertekend volgt de beschikking van het GAK. Er staat een wettelijke termijn voor van 6 weken van aanvraag tot beschikking. Bezwaar is mogelijk als de client het er niet mee eens is.

Na de pauze konden vragen worden gesteld aan de dames Wassens en Zuur. Daar werd dan ook veel gebruik van gemaakt. Op de vraag hoe het zit met hulpmiddelen werd geantwoord dat dat verschillend per gemeente is en hiervoor dan ook nog een eigen bijdrage geld. Op de vraag wat de huishoudelijke hulp wel of niet mag is afhankelijk van de contracten met de zorgleveranciers. Of er kosten zijn verbonden aan een clientondersteuner was het antwoord van de FNV: Nee. Ook werd gevraagd of het mogelijk is dat bij toewijzing van 2 uur per week kan worden gespaard voor 4 uur per 2 weken. Dit schijnt wel te kunnen.

Inloop dagen

Er werd geadviseerd dat de FNV leden persoonlijke vragen mailen naar sonja.zuur@vereniging.fnv.nl. In het FNV kantoor in Meppel, Heinsiusstraat 121, kunnen tijdens de spreekuren en inloopdagen vragen gesteld worden. Voor informatie hierover zie www.fnvzuidwestdrenthe.nl.