VVD fracties in Drenthe eisen van hun eigen minister veiligheid voor inwoners in gaswinningsgebieden

De VVD-fracties van de gemeenten in Drenthe worden dagelijks aangesproken omdat mensen hun zorgen kenbaar willen maken over nieuwe gaswinning en de mogelijke gevolgen daarvan.

Wanneer de plek waar je je veilig zou moeten voelen, je eigen huis, door bodembewegingen getroffen kan worden, baart je dat zorgen. Maar niet alleen die onveiligheid speelt hier een rol, ook de onzekerheid over mogelijke schadeafhandeling maakt dat mensen onrustig slapen. Die onveiligheidsgevoelens en die onrust moeten verdwijnen vinden de fracties.

Openbrief

Daarom hebben zij een openbrief geschreven aan de VVD Tweede Kamerfractie en Minister Wiebes en vragen ze om actie. VVD Drente spreekt de VVD Tweede Kamerfractie en minister Wiebes aan op hun verantwoordelijkheid naar de inwoners in Drenthe.

De eisen die ze stellen zijn:

• Heroverweeg het recente gaswinningsbesluit voor kleine velden. Want bij winning lopen inwoners de kans op een beving en schade aan hun huis. De kans op een beving wordt redelijk hoog (ca. 40%) geschat. Daarbij kan de maximale kracht mogelijk 3,5 op de Schaal van Richter zijn. (Zwaarste beving in Nederland was 3,6)

• Zorg ervoor dat ook in Drenthe snel een goed werkend, vergelijkbaar met Groningen, schadeprotocol gaat gelden.

• Stop de rechtsongelijkheid en werk met ons samen aan een veilig omgeving voor onze inwoners.