Volksalmanak in teken Koloniën

Assen - Bij Uitgeverij Van Gorcum verschijnt 10 december de 135e editie van de Nieuwe Drentse Volksalmanak. Dit jaarboek, opvolger van de Drentsche Volksalmanak (1837-1851), verschijnt sinds 1883.

Het geschiedenisdeel van de Nieuwe Drentse Volksalmanak 2018 staat dit jaar in het teken van de Koloniën van Weldadigheid.

Breed publiek

In de loop van de jaren is de almanak uitgegroeid tot historisch en archeologisch jaarboek van Drenthe. Het is hét podium voor zowel professionele onderzoekers als amateurhistorici en -archeologen die de resultaten van hun onderzoek op wetenschappelijk verantwoorde wijze aan een breed publiek willen presenteren.

Het archeologiedeel biedt een gevarieerd aanbod aan artikelen zoals De scherpe stenen van Vermaning - Over de tentoonstelling ‘De Zaak Vermaning’ in het Drents Museum geschreven door professor H.T. Waterbolk. Wie geïnteresseerd is in het lange en rijkgeschakeerde verleden van Drenthe – van vuistbijl tot veenkolonie – mag de Nieuwe Drentse Volksalmanak niet missen.

De Nieuwe Drentse Volksalmanak is een uitgave van de Stichting Nieuwe Drentse Volksalmanak in samenwerking met de Drents Historische Vereniging, vereniging voor geschiedenis en genealogie, de Drents Prehistorische Vereniging, Drents Archief en de Stichting Vrienden van het Drents Museum.