Oldengaerde krijgt provinciale subsidie voor restauratie

Dwingeloo - Voor de restauratie en herbestemming van havezate Oldengaerde in Dwingeloo komt nog eens 400.000 euro beschikbaar. De provincie Drenthe heeft vrijdag bekendgemaakt dit bedrag bij te dragen. Eerder stelden de Nationale Postcode Loterij en het Prins Bernard Cultuurfonds al geld beschikbaar voor het ruim twee miljoen euro kostende groot onderhoud.

Om verval en verlies van cultuurhistorische waarden van Oldengaerde te voorkomen is het noodzakelijk de havezate met bijgebouwen en tuinaanleg te restaureren en een nieuw leven te geven. In eerste instantie wordt de buitenkant aangepakt. In volgende fasen wordt onder meer het interieur geschikt gemaakt voor de verschillende nieuwe functies die het historische pand uiteindelijk krijgt.

Het landgoed Oldengaerde, met als middelpunt de fraaie havezate, vormt één van de belangrijkste cultuurhistorische ensembles van de provincie Drenthe. Naast de havezate bestaat het landgoed uit meerdere bijgebouwen, tuinen, tuinobjecten, grachten, weides en een bos. Van oorsprong was Oldengaerde één van de achttien havezaten in Drenthe. Hiervan resten er in de huidige tijd nog zeven.

Met de symbolische overhandiging van een cheque door gedeputeerde Cees Bijl aan directeur Sonja van der Meer en hoofd Erfgoed Frank van der Velde, werd de provinciale bijdrage vrijdag officieel gemaakt. Volgens Bijl is het van provinciaal belang dat de Oldengaerde behouden blijft. ‘De binnenkant van het hoofdgebouw moet grondig gerestaureerd, verduurzaamd en geschikt gemaakt worden voor een nieuwe, publieke bestemming. Zo kunnen we in de toekomst allemaal genieten van dit unieke pand, een van de mooiste en best bewaarde havezaten van Drenthe.’

Grote investering

Havezate Oldengaerde is op dit moment het vakantieverblijf van de vroegere eigenaren, de familie Willinge. De familie heeft in 2013 het landgoed overgedragen aan Het Drentse Landschap vanuit de behoefte om het waardevolle ensemble voor de toekomst te behouden. Dat vraagt om een grote investering, ook op de lange termijn, want na afronding van de restauratie zal het landgoed beheert en onderhouden moeten worden. De herbestemming houdt in dat het vakantieverblijf voor de familie Willinge wordt gerestaureerd, maar dat het pand tevens wordt verbouwd tot multifunctionele publieksruimtes, stijlkamers en appartementen.

Functies

Het plan voorziet in een mix van functies op het gebied van wonen, recreatief gebruik en culturele activiteiten. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat alle functies binnen de bestaande gebouwen worden gehuisvest – er vindt geen verstorende nieuwbouw plaats- en dat de functies geen onevenredige overlast voor de omgeving veroorzaken. Hierdoor blijven de sfeer en uitstraling van het historische landgoed behouden, terwijl meer mensen dan voorheen van het landgoed kunnen genieten.

De provinciale subsidie is vanwege de omvang van het pand groter dan gebruikelijk. Dat kan als er sprake is van een omvangrijk en beeldbepalend pand, een zogenaamd ‘kanjer monument’. Vanuit de zogeheten ‘kanjerregeling’ draagt het ministerie van OCW € 420.000,-- bij. Stichting Het Drentse Landschap heeft nog meer aanvragen uitstaan bij fondsen en dekt een deel uit haar eigen middelen.