Kunstwerken sieren dorpshuis Over Entinghe

Dwingeloo - De zaal van het Dorpshuis Over Entinghe is weer gezellig gemaakt met kunstwerken van leerlingen van Joke Plomp.

Al heel wat jaren verzorgt Joke cursussen aquarelleren, vroeger ook in België en Frankrijk, de laatste jaren met name in Nederland, onder andere in Diever. Ook werken van de andere cursisten, te weten Josefien Lummen, Ernest Mols en Adrie van der Wouden, hebben een plaatsje in het dorpshuis gekregen. Schilderonderwerpen van de afgelopen tijd zijn onder andere landschappen, drukke straatjes en portretten van mens en dier.

‘Ik ben apetrots op deze cursisten. Het doet me goed om te zien hoe mooi deze tentoonstelling is geworden’, aldus Joke.

Vooraf informeren

De expositie duurt tot en met eind februari 2019 en is te bezichtigen tijdens de openingstijden van Over Entinghe. Bij voorkeur op maandag en dinsdagmiddag. Het is verstandig om vooraf even te informeren bij de beheerder (06) 51697132 of het mogelijk is de zalen te bezoeken.

Als deze in gebruik zijn, is het niet mogelijk de tentoonstelling te bekijken.