Op zoek naar nieuwe plek voor Paard & Erfgoed

Boschoord - Wie weet er een nieuwe locatie voor Paard & Erfgoed? De organisatie heeft besloten om de plattelandsfair niet langer op de landerijen van Zorgboerderij De Eikenhof bij Boschoord te houden.

Vele jaren is het evenement Paard & Erfgoed gehouden op de landerijen van Zorgboerderij De Eikenhof. De hoge organisatiedruk voor Trajectum en haar cliënten en wijzigingen in personeel zijn echter redenen voor de organisatie om op zoek te gaan naar een andere locatie.

Tot en met de in september gehouden editie was er een hoofdrol weggelegd voor cliënten van Hoeve Boschoord. Die hielpen mee bij de organisatie, de opbouw, de dag zelf en het opruimen van Paard & Erfgoed. De organisatie wil nu echter een bredere doelgroep aanspreken, omdat Paard & Erfgoed een evenement is met een sociaal maatschappelijke drive. Gedacht wordt dan bijvoorbeeld aan mensen met een verstandelijke beperking en langdurig werklozen die meehelpen in de voorbereiding op en tijdens de plattelandsfair.

Makkelijk bereikbaar

Volgens Sebraine Meijerink, die al jaren bij de organisatie betrokken is, wordt er een locatie gezocht die ook met het openbaar vervoer bereikbaar is. ‘Een neutrale plek waar we meer doelgroepen met een beperking of langdurig werklozen weer op weg kunnen helpen.’

De organisatie zoekt een sfeervolle plek met een paar hectare grasland, zodat er voldoende ruimte is voor shows, een plattelandsmarkt, ambachten, oude trekkers en vrachtwagens, catering en het parkeren van auto’s en trailers. Het is de bedoeling dat de volgende Paard & Erfgoed plaatsvindt op zondag 1 september.

Suggesties kunnen worden gemaild naar: info@paardenerfgoed.nl.