Hoe houd je de regie tijdens je leven en daarna?

Dwingeloo - Björn Schmitz Uitvaartzorg en Varekamp Notariaat houden gratis informatieavonden op dinsdag 29 januari en dinsdag 26 februari over praktische zaken, zowel gedurende het leven als daarna. Speciale aandacht is er voor alles watje kunt regelen over je uitvaart. Aanmelden is noodzakelijk en kan telefonisch via (0521) 591545 of via het e-mailadres info@varekampnotariaat.nl.

Björn Schmitz Uitvaartzorg en Varekamp Notariaat houden gratis informatieavonden op dinsdag 29 januari en dinsdag 26 februari over praktische zaken, zowel gedurende het leven als daarna. Speciale aandacht is er voor alles watje kunt regelen over je uitvaart. Aanmelden is noodzakelijk en kan telefonisch via (0521) 591545 of via het e-mailadres info@varekampnotariaat.nl.

'Veel mensen hebben hun wensen over hun begrafenis of crematie niet vastgelegd, terwijl het voor de nabestaanden zo belangrijk is om die te kennen’, weet uitvaartverzorger Björn Schmitz uit ervaring. 'Niemand denkt graag aan de dood, maar iedereen krijgt ermee te maken. Na een overlijden zijn nabestaanden emotioneel. Dan is het voor hen fijn om te weten, dat het afscheid voorbereid is – ook in financieel opzicht. Want wie zich vooraf oriënteert, ontdekt bijvoorbeeld dat de kosten van de dienstverlening van Björn Schmitz Uitvaartzorg 30 tot 40% lager zijn dan die van grote uitvaartondernemingen. Een zelfstandige uitvaartondernemer werkt niet alleen persoonlijker, maar bespaart ook kosten.'

En op tijd nadenken over je uitvaart brengt méér. Björn Schmitz: 'Ik ervaar, dat goede voorlichting leidt tot weloverwogen en mooie keuzes rond een afscheid. Mensen zijn soms verbaasd, wanneer ik uitleg dat zij bijna altijd zélf hun uitvaartverzorger kunnen kiezen. Dat een uitvaart traditioneel mag zijn, maar ook ‘van nu’, met alle ruimte voor eigen ideeën, voor een uniek afscheid. En juist dat heel persoonlijke maakt van uitvaartzorg maatwerk.’

Wensenboek

Björn Schmitz legt graag samen met jou in een persoonlijk wensenboek al jouw wensen rond je afscheid vast. ‘Die bespreken we met elkaar’, legt Björn uit, ‘In alle rust bij u thuis, gewoon aan de keukentafel. Met alle mogelijkheden, alle keuzes, alle kosten. Dat geeft overzicht en helderheid. Mijn advies? Denk na over uw uitvaartwensen en praat daarover met wie u lief is. Ik denk graag met u mee. Omdat uitvaartzorg zorg voor ú is.’

Tijdens deze informatieavond vertelt Akkie de Jong over haar werk als uitvaartspreekster en legt ze uit hoe waardevol een gesproken ‘in memoriam’ bij een afscheid is.

Levenstestament

Varekamp Notariaat geeft u in heldere bewoordingen informatie over het belang van het hebben van een levenstestament én (actueel) testament. ‘Wij krijgen veel vragen over de eigen bijdrage voor zorg en het opeten van het eigen huis en het spaargeld’, vertelt Annet Varekamp. ‘Door uw wensen tijdig vast te leggen in een levenstestament én daarin iemand aan te wijzen die dat mag regelen wanneer u dat zelf niet meer kunt, blijft het toch mogelijk daaraan uitvoering te geven. Ook op het moment wanneer u dit zelf niet meer kunt. Maar dan moet u het wel – tijdig - regelen bij de notaris.’

Daarnaast blijft het regelmatig laten checken van je testament zeer belangrijk . ‘Het opeten van de erfdelen van de kinderen als de langstlevende naar een zorginstelling gaat, kan vaak worden voorkomen door hierover een regeling in uw testamenten te laten opnemen’, aldus Berit Mulder. ‘En wees verstandig en wijs altijd een executeur aan in uw testament’. Zo kunnen ook na jouw overlijden alle zaken gewoon geregeld worden. Zelfs als erfgenamen het niet eens zijn.

‘Wij horen veel: ‘dat regelen we later nog wel eens, daar zijn we nu nog niet aan toe’. Maar niets is minder waar. Eigenlijk zou iedereen van 18 jaar of ouder dit moeten regelen en dat kunnen wij de mensen niet vaak genoeg vertellen’, sluit Annet af.

Vindt je het prettig om je op een laagdrempelige en ongedwongen manier te laten informeren over praktische zaken tijdens het leven én daarna? Dan ben je van harte welkom op 29 januari in Het Landhotel, Groningerweg 6 in Diever en op 26 februari in Ons Dorpshuis, Linthorst Homanstraat 14 in Wilhelminaoord.

Beide avonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee met wat lekkers klaar. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.