Draagvlak voor twee gekozen locaties ondergrondse containers ontbreekt

Havelte - Inwoners van Havelte en Uffelte hebben bezwaar aangetekend tegen de plaats waar de gemeente ondergrondse containers voor restafval wil plaatsen. Dat is de reden dat in Westerveld niet zestien maar veertien containers in gebruik zijn.

In Havelte is een ondergrondse container geplaatst bij de Albert Heijn-vestiging aan de Dorpsstraat. Een tweede container zou een plaats krijgen aan de Leeuwerikweg (naast het perceel Patrijsweg 7), maar hiertegen zijn meerdere bezwaren ingediend bij de gemeente. De meeste bedenkingen gingen over de verwachte toename van het aantal verkeersbewegingen in de omgeving van de container. Volgens de bewoners van de kinderrijke buurt de Meerkamp is dat niet wenselijk.

Andere locatieWethouder Henk Doeven is meegegaan in de bezwaren en heeft het plan om een container aan de Leeuwerikweg te plaatsen in de prullenbak gegooid. ‘We gaan op zoek naar een andere locatie en die lijkt inmiddels gevonden te zijn. Dat wordt bij de Rand van Havelte aan de Wandelbosweg. Eigenaar Wiebe Zinger van De Rand van Havelte deed zelf een voorstel over de mogelijk nieuwe locatie. We zijn dit dus nu aan het onderzoeken of dit ook daadwerkelijk kan.’

In Uffelte ligt de situatie anders. Daar zou de ondergrondse container gesitueerd moeten worden tegenover dorpshuis de Vlasbarg’n. Hier is bezwaar tegen ingediend, maar dat laat de wethouder beoordelen door de bezwaarcommissie. ‘Wijst die het bezwaar af, dan krijgt de container alsnog een plaats op de al geplande locatie’, zo laat Doeven weten.

ControleIn een poging haar inwoners van Westerveld ertoe te bewegen het afval beter te scheiden, wordt sinds begin dit jaar de grijze container voor het restafval nog maar eens per acht weken geleegd. De inzameling van pmd (plastic, metaal en drinkkartons) wordt opgevoerd van eens per vier naar eens per drie weken. Wie zijn of haar grijze kliko binnen acht weken vol heeft, kan het overtollige restafval kosteloos naar een ondergrondse container brengen

Wethouder Henk Doeven denkt dat dit voldoende is. ‘Het vraagt inderdaad van onze inwoners iets meer aandacht, maar scheid je je afval goed dan moet dit voldoende zijn’, zo zegt hij. Volgens Doeven volgt op korte termijn een eerste ‘sorteeranalyse’ bij de ondergrondse containers. ‘Over een half jaar doen we dat nogmaals. Dat geeft ons informatie over hoe Westerveld omgaat met haar afval. Daarnaast gaan we strenger controleren op het gebruik van de afvalcontainers die bij huis staan. Worden die wel op de juiste wijze gebruikt.

Met andere woorden, gaat daar wel het afval in wat daarin hoort. Bijvoorbeeld zit er geen restafval tussen container die bedoeld is voor inzameling van pmd.’ Blijkt dat inwoners hun afval niet goed scheiden, dan worden ze daar volgens de wethouder attent op gemaakt. ‘Ons doel is om afval aan de bron nog beter te scheiden. Wanneer we dat met elkaar goed doen, levert dat geld op.’