Provincie leent 400.000 euro uit voor verbouw Tuinbouwschool

Frederiksoord - Voor de verbouw en herbestemming van de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord stelt de provincie Drenthe 400.000 euro beschikbaar. Het geld komt uit het Drents Monumentenfonds en wordt beschikbaar gesteld als laagrentende lening.

De herbestemming van de voormalige Tuinbouwschool in Frederiksoord maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid. De voormalige Tuinbouwschool van de Maatschappij van Weldadigheid, met tuin, kassen, schuren en ketelhuis, is sinds 21 december 2018 in eigendom van Zova B.V.

Eigenaar Ruud Slot laat het tuinbouwcomplex restaureren, verduurzamen en verbouwen tot innovatiecluster en woon-/zorgvoorziening. Vanwege het volume en de benodigde bouwinvestering valt het pand in Frederiksoord onder de categorie ‘grote’ monumenten. Daardoor is een hogere lening mogelijk dan het gebruikelijke maximum van 200.000 euro.

De Drentse gedeputeerde Cees Bijl vindt herbestemming van grote waarde, zowel voor het complex zelf als voor de omgeving. ‘Met de lening behouden we beeldbepalend erfgoed in een cultuurhistorisch waardevol gebied: de Koloniën van Weldadigheid. Tegelijkertijd steunen we hiermee een innovatief zorgconcept, dat nieuwe kansen biedt voor opleidingen en werkgelegenheid’, zo zegt Bijl.

Ouderen en baby’s

De Hoogeveense zorgondernemer Ruud Slot wil in de gebouwen zorg voor ouderen en tienermoeders en hun baby’s combineren met het ontwikkelen van creatieve en innovatieve (zorg)projecten. Dat laatste betekent dat bedrijven, gemeente Westerveld en kennis/onderwijsinstellingen in Frederiksoord gaan samenwerken om zorgconcepten te ontwikkelen als domotica en eHealth oplossingen, robotisering, Kunstmatige Intelligentie en Healthy Food. Testen kunnen plaatsvinden in de appartementen of in andere gebouwen op het terrein, zoals de kassen of schuren, waardoor synergie ontstaat.