Brinkenplan Diever op Dreef gaat van start

Diever - Met het Brinkenplan Diever op ‘Dreef’ maakt de gemeente Westerveld Diever gereed voor de toekomst. Maandag 4 februari starten de eerste werkzaamheden van het plan. Het gaat om het snoeien van bomen en het kappen van kwalitatief slechte/matige bomen op het marktterrein in Diever.

In totaal worden er 163 bomen gekapt. Het merendeel wordt vervangen. Daarnaast wordt van sommige stammen kunstwerken gemaakt.

De afgelopen maanden is in samenspraak met inwoners gewerkt aan een herinrichtingsplan voor de dorpskern. ‘We hebben ingezet op een intensieve samenwerking en heldere communicatie. Dat heeft ervoor gezorgd dat er geen enkele zienswijze is binnengekomen op het plan’, aldus wethouder Henk Doeven.

Het project Diever op Dreef zal begin 2020 afgerond zijn.