VVD ‘mist’ zienswijzen in dossier ‘verhuizing Aldi’

Dwingeloo - De verhuizing van de Aldi van de huidige locatie aan de Heuvelenweg in Dwingeloo naar een nieuwe locatie langs de N855 aan de rand van het dorp, valt volgens de VVD in Westerveld niet bij iedereen goed. Daarom heeft fractieleider Renate Masselink van de liberalen hierover vragen gesteld aan het college van B en W.

Supermarktketen Aldi heeft al langer het voornemen om de huidige locatie aan de Heuvelenweg in te ruilen voor een locatie naast de brandweerkazerne bij de Valderseweg. De verplaatsing kan echter niet bij iedereen op applaus rekenen.

Volgens de VVD vrezen ondernemers en inwoners van Dwingeloo door de verhuizing van de supermarkt naar de rand van het dorp namelijk een vermindering van de verkeersstroom in de kern van Dwingeloo. Dat zou kunnen leiden tot minder belangstelling voor daar gevestigde ondernemers.

Zienswijzen

In de commissievergadering van de commissie Fysiek Domein en Middelen van 5 september 2017 werd duidelijk dat er tegen een verhuizing drie zienswijzen waren ingediend. De VVD-fractie heeft signalen ontvangen dat dit er veel meer zijn en vraagt nu aan het college of dit daadwerkelijk zo is. En wanneer het inderdaad het geval is, waarom deze niet de raad zijn aangeboden. Het zou in ieder geval om zo’n zeven zienswijzen gaan die niet bekend zijn bij de raad.

Verder wil de fractie weten wat nu de stand van zaken is rondom een eventuele verhuizing van de supermarkt naar de rand van het dorp. De VVD wil ook weten dat de visie van het college op de toenemende leegstand in het centrum van het dorp is zodra de Aldi zou vertrekken. Kan de supermarktbestemming op de huidige plek aan de Heuvelenweg behouden blijven wanneer Aldi toch vertrekt, zo vraagt de partij zich af.

Sanering

De VVD schrijft in de brief aan het college ook zorgen te hebben over de sanering van de grond die is verkocht aan de Aldi op de nieuwe locatie aan de N855. Hoe schoon wordt die grond bijvoorbeeld opgeleverd? En is dit zo ‘schoon’ dat er in de toekomst mogelijk ook woningbouw kan plaatsvinden.