Norbert Baas is nieuwe voorzitter wandelvereniging

Dwingeloo - Jaap Dutmer is flink in het zonnetje gezet vanwege zijn inspanningen voor Wandelvereniging DOS, ook is hij benoemd tot erelid. Dit alles gebeurde tijdens de ledenvergadering. Dutmer vertrekt als voorzitter bij de wandelvereniging.

Sportief Wandelinstructeur Norbert Baas uit Dwingeloo volgt Jaap Dutmer op als voorzitter a.i.

Verhuizing

Jaap Dutmer heeft de laatste 8 jaar de voorzittershamer van de wandelvereniging uit Dwingeloo met verve gehanteerd. Hij combineerde het voorzitterschap met het penningmeesterschap. Vanwege een verhuizing legt hij de rol als voorzitter neer, maar het penningmeesterschap blijft hij nog wel op afstand doen. Hier krijgt hij hulp van Gerard van Kempen, die de ledenadministratie op zich gaat nemen totdat een nieuwe penningmeester zich aanmeldt.

Wandelvereniging DOS is de laatste jaren vooral bekend van de avondvierdaagse van Dwingeloo en de vier wandeltochten waarvan de krentenbloesemtocht de bekendste. De krentenbloesemtocht is de eerste die in 2019 gelopen wordt en wel de zaterdag voor Pasen en op tweede paasdag (20 en 22 april).