Verhaal van Hadassa in de Clemenskerk Havelte

Havelte - In de Clemenskerk in Havelte wordt op zondag 17 februari om 10.00 uur er een Drentse dienst gehouden. Voorgangers zijn Aukje Westra en Hendrik van Belkum. Zij vertellen het verhaal van Hadassa, beter bekend onder haar latere naam Ester.

Het lijkt een liefelijk sprookje, maar het laat zien hoeveel moed er nodig is om onrecht en wreedheid te bestrijden. Alle liederen in de dienst worden in het Drents gezongen, de verhalen worden in het Drents verteld. Het Kerkkoor onder leiding van Ruth Pos en Johan Rodenhuis werkt mee aan de dienst.

Voor meer informatie: dominee@pkn-havelte.nl

Het verhaal van Hadassa

Lang geleden leefde er een koning die ontevreden was over zijn vrouw, de koningin. Toen hij een feest gaf, weigerde zij om geshowd te worden aan zijn vrienden. De koning was bang dat alle vrouwen in het land hun mannen niet wilden gehoorzamen. Daarom verstootte hij de koningin en zocht hij een nieuwe vrouw. De wonderschone Hadassa kwam aan het hof wonen. Er was alleen één probleem, ze was Joods en veel mensen in het land hadden het niet zo op Joden.