Wortel en Merksplas gaan voor Europese prijs

Frederiksoord - Het landschap Wortel- en Merksplas-kolonie is winnaar geworden van de Belgische voorronde van de Europese Landschapsprijs. Het dossier wordt nu ingediend voor een beoordeling op Europees niveau.

De zogenaamde Koloniën van Weldadigheid in Wortel en Merksplas kennen een interessante ontstaansgeschiedenis. Het zijn twee van de zeven koloniën die de Nederlandse generaal Johannes van den Bosch tussen 1818 en 1825 oprichtte om armoede te bestrijden. Armelui kregen er de kans om onder begeleiding een nieuw bestaan op te bouwen. In 1870 kocht de Belgische staat de twee gebieden in Wortel en Merksplas aan en vormde ze om tot Rijksweldadigheidskoloniën voor de opvang van landlopers.

Na de sluiting van de Rijksweldadigheidskoloniën in 1993 kwamen het landschap en de gebouwen sterk onder druk te staan. Burgers, lokale en bovenlokale overheden sloegen daarop de handen in elkaar om Wortel- en Merksplas-kolonie als één geheel veilig te stellen en op te waarderen. Samen met Frederiksoord, Wilhelminaoord, Willemsoord, Veenhuizen en Ommerschans staan Wortel- en Merksplas op de nominatie om uitgeroepen te worden tot Unesco Werelderfgoed.