Onze Opdracht speelt nog één keer Spiegels

Dwingeloo - Gospelkoor Onze Opdacht is sinds najaar 2016 maandelijks op pad geweest om in veel kerken in het noorden van Nederland de musical Spiegels te laten zien. De laatste uitvoering van de musical is op zondag 17 maart in de thuishaven Dwingeloo in de Brug-Es kerk.

Onze Opdracht, een ongeveer 30 leden tellend koor onder leiding van Centinus Lubberts, is al jaren bezig met het bedenken, produceren en uitvoeren van eigen musicals met een bijbels thema. ‘Spiegels’ is de vierde op rij. Sinds het najaar van 2016 heeft het koor in veel kerken, van Middelstum tot Zwolle en van Emmen tot Creil, mensen in de spiegel laten kijken.

Inmiddels is de groep alweer een aantal maanden aan het werk met de vijfde musical, die de titel `Over de Brug` heeft gekregen. In het najaar van 2019 gaat deze in première. Ook aan de nieuwe musical werken, net als aan de vorige musicals, vrijwilligers uit eigen kring mee om de uitvoering zo mooi mogelijk te maken.

Laatste uitvoering

De laatste uitvoering van Spiegels is op 17 maart in de Brug-Es Kerk, aanvang 19.15 uur. De musical gaat over een aantal heel bekende gelijkenissen die Jezus vertelde. De Spiegel heeft er een vat vol van. Telkens haalt hij uit het olievat een gelijkenis tevoorschijn en door middel van zang, muziek, toneelspel, beamerbeelden en lichteffecten komen de verhalen tot leven. Op deze manier komen de gelijkenissen ook voor mensen uit onze tijd heel dichtbij. De hoofdrol, de Spiegel, wordt gespeeld door Auke Mennega, die dat op zeer overtuigende manier doet en mensen van jong tot oud weet te boeien.

Goed doel

Aan de laatste uitvoering van Spiegels verbindt gospelkoor ‘Onze Opdracht’ een goed doel: Stichting Mensenkinderen. De stichting heeft hart voor mensen in nood en biedt materiële hulp en immateriële hulp aan hen die deze hulp nodig hebben, zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras of geslacht. De toegang is 17 maart gratis, maar er wordt wel een collecte gehouden. De opbrengst is geheel voor het gekozen goede doel.

Gospelkoor ‘Onze Opdracht’ hoopt met de laatste uitvoering op een mooie manier het vat met gelijkenissen letterlijk en figuurlijk af te sluiten. Ook heeft de groep er alweer veel zin in om met de nieuwe musical op pad te gaan.

www.onzeopdracht.nl