Feel the music in de Kruiskerk in Diever

Diever - De Kruiskerk in Diever houdt op zondag 17 maart een jeugddienst. Het thema is: Feel the music (Voel de muziek). De dienst is mede voorbereid door de club Rock Solid. Dominee van Werven gaat voor in deze dienst. De aanwezigen gaan met elkaar nadenken over muziek en de rol van muziek in de Bijbel.

De muzikale medewerking komt van One Choice. Ze spelen voornamelijk nummers van Opwekking in een nieuw jasje. De dienst begint om 19.15 uur. Kijk voor meer informatie over One Choice op www.onechoice.nl.